מחפשים עבודה בעולם אחרי הקורונה

מאי 29, 2020 חידושים

לא רק בישראל אלפי עובדים מחפשים משרות חדשות, משופרות, טובות יותר אלא גם ברחבי העולם. אנו רואים אמנם עלייה בפרסום מודעות דרושים בתחומים שונים כמו סקארה דרושים או סינמה סיטי דרושים וגם שומעים דיווחים על עובדים שהצליחו למצוא עבודה ולחזור במהירות לעניינים. אך נראה כי העובדים המוחלשים או הצעירים מדי או המבוגרים יותר עלולים לסבול יותר בטווח הארוך. הבעיה היא כמובן גלובלית ולא רק מקומית וסביר להניח שפרט לפגיעה בכמות מקומות העבודה גם נראה פגיעה בתנאים הסוציאליים והאחרים של המשרות הקיימות. יש לא מעט ביקורת על התוכנית של משרד האוצר לעידוד החזרה לעבודה של עובדים במקומות תעסוקה גדולים אך לא ברור האם למדינות אחרות יש תוכניות התמודדות טובות יותר.

לדוגמא דנמרק נמנעה לחלוטין מהוצאה לחופשה ללא תשלום או אפילו לאבטלה על ידיד הסכם שנחתם בין מעסיקים, העובדים והמדינה. עד לתקרה מסוימת, הממשלה משלמת למעסיקים עד שבעים וחמישה אחוזים מהשכר של עובדים שיאנם מגיעים לעבודה וכך המעסיק מקבל פיצוי וכדאי לו לנסות להמשיך להעסיק את העובד מהבית אפילו באופן חלקי. כמובן שהמעסיקים מתחייבים לאל לפטר את העובדים. העובדים מצדם צריכים לוותר על חלק מימי החופש שלהם ועובדים במגזר הציבורי נשלחו לשבועיים בבית בשכר מלא. בפינלנד לעומת זאת, יצאה הנחייה להעביר את כל העובדים לעבודה מהבית אם הדבר אפשרי ולמובטלים ניתנה קצבה דרך מוסדות שדומים מאוד למוסד לביטוח לאומי אצלנו. מעסיקים מצדם קיבלו הקלות במיסים ותמיכה במידת האפשר.

דוגמא אחרת היא אירלנד – הממשלה הנחתה מעסיקים להמשיך לשלם לעובדים שכר מלא לשבוע אל תוך הסגר ולשם כך חייבה את הבנקים לספק אשראי ולהוריד עמלות לעסקים וכל זאת בניסיון לשמר את העובדים במקומות העבודה שלהם. בנוסף הוחלט על קצבה של שישה שבועות לגל העצמאים והשכירים שנפגעו מהקורונה. מי שיפוטר יקבל דמי אבטלה ללא צורך להתייצב בלשכות התעסוקה. קנדה, ששוק העבודה שלה כבר נכווה במגפה קודמת של הסארס בשנת 2003, ביצעה מספר שינויים שנכנסו לפעולה גם במגפה הנוכחית: אין תקופת המתנה בין הפיטורים לקבלת קצבת המחלה. תוכנית שיתוף בעבודה שנכנסת לפועל כשיש ירידה של למעלה מעשרה אחוזים בפעילות העסקית: העובדים מסכימים להוריד בשכר ובשעות העבודה שלהם, המעסיקים משאירים אותם בתעסוקה ואילו הממשלה תומכת דרך קצבאות ביטוח עבודה.